Praksisnytt

IHR: endring for blodprøver til mikrobiologisk avdeling

Fra mandag 13. mai vil blodprøver til mikrobiologisk avdeling rekvireres via sentrallaboratoriet. Det vil si at blodprøvene blir mottaksregistrert på sentrallaboratoriet før analysering på mikrobiologisk avdeling. Dette gir mer effektiv drift, bedre sporbarhet og økt kvalitet og pasientsikkerhet. Selve analyseprosessen ved mikrobiologisk avdeling blir ikke endret.

Illustrasjonsfoto

​Hva betyr dette for legekontoret:

  • Kliniske opplysninger: den preanalytiske vurderingen faller bort, og prøver med utelukkende negative analyseresultater vil da kunne bli besvart uten at kliniske opplysninger blir lest. Prøver med funn blir vurdert og om nødvendig kommentert av lege på grunnlag av kliniske opplysninger på rekvisisjonen. I tilfeller der det er ønskelig med en medisinsk vurdering av problemstilling og aktuelle analyser uavhengig av analyseresultat, kan lege ved mikrobiologisk avdeling kontaktes på vakttelefon: 33 34 36 41.
    Gode kliniske opplysninger fortsatt er svært viktig for at laboratoriet skal kunne vurdere betydningen av funn.
  • Det vil stå «SIV-KJEMI» som tjenesteyter i IHR og på etikettutskriften på alle blodprøver (ikke «SIV-MIKRO).
  • Hentetjeneste: Alle blodprøver settes i samme stativ. Det vil si at alle blodprøver sendes til sentrallaboratoriet.
  • Problemer kan oppstå med «kopi» av tidligere rekvisisjoner og prøver rekvirert frem i tid. Man må fjerne og legge til analysene på nytt dersom det fortsatt står «SIV-MIKRO» som tjenesteyter på blodprøve-analyser.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er spørsmål. Vi er takknemlige for tilbakemeldinger dersom det oppdages feil eller mangler slik at dette kan rettes.

Toril Holmøy Svendsen
Laboratorierådgiver, SiV
Tlf. 909 63 669