HELSENORGE
Praksisnytt

IHR er klargjort for SystemX

Elektronisk henvising til bildediagnostikk og rekvirering av laboratorieprøver (IHR) er nå også klargjort for SystemX. Det vil si at legekontor som benytter SystemX nå blir tilbudt å ta i bruk IHR.

Tidligere har vi informert om at Infodoc og CGM Journal kan ta IHR i bruk, og det er nå ca 50 legekontor i Vestfold som benytter løsningen.

Løsningen for regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk er integrert i journalsystemene, med blant annet mulighet for å overføre journalinformasjon ved rekvirering.

IHR er et kvalitetsfremmende tiltak hvor man kan:

  • Rekvirere analyser til alle SiVs laboratorier i samme operasjon (i dag har man forskjellige papirskjema til medisinsk biokjemi og allergi, blodbank, mikrobiologi, biopsi og cytologi).
  • Få tilgang til oppdatert tilbud over analyser og undersøkelser som SiV tilbyr.
  • Opprette egne kliniske "bestillingsgrupper" med analyser for rekvirering til lab.
  • Etterbestille analyser elektronisk til Sentrallaboratoriet
  • Sikre informasjonsflyten mellom legekontor og sykehus (pasientsikkerhet og kvitteringsfunksjonalitet).
  • Se dokumentasjon i pasientjournalen på legekontoret over hva som er rekvirert.

Dedikerte etiketteskrivere til merking av prøver samt IHR-programvaren bekostes, installeres og supporteres av SiV. Nødvendig opplæring /oppfølging vil bli gitt når man tar IHR i bruk.

Ta kontakt for nærmere informasjon og avtale om å ta IHR i bruk.

Toril Holmøy Svendsen, laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten
brukerkontakt.lab@siv.no
Telefonnummer: 909 63 669