HELSENORGE
Praksisnytt - IHR

IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agens

Både luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvirere riktige analyser.  Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell justering ved mottak av prøvene.

Helsepersonell foran skjerm

​Ved å holde musepekeren over analysenavnet, vil det vises hvilke agens som inngår i pakken.

  • Influensa og andre luftveisagens: «Hoste…» vil utgå som analyse. Søk i analysefelt på «Luft….» og velg den luftveipakken som ønskes.

skjermbilde fra IHR  -luftagens

  • Tarmpatogene agens: Søk i analysefelt på «Tarm….» og velg det alternativet som ønskes:

skjermbilde fra IHR - tarmpatogens

Spørsmål om IHR kan rettes til

Toril Holmøy Svendsen, laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten
Telefon: 90 96 36 69
E-post: brukerkontakt.lab@siv.no