Praksisnytt

IHR og bytte av PC på legekontor sommeren 2019

Dersom det planlegges å skifte ut PCer på legekontor i juli måned, må dette varsles oss innen utgangen av juni, slik at vi kan avtale og planlegge nødvendige installasjoner.

Illustrasjonsbilde

Når en eller flere PCer på legekontoret skiftes ut, må IHR-programmet og etikettskriveren installeres på nytt for hver enkelt PC. Installasjonene gjøres stort sett av sykehusets ressurspersoner for IHR evt. i samarbeid med disse.

Telefon IHR-support: 909 63 669
Telefonen er bemannet gjennom hele sommeren- velg tastevalg 1.