Praksisnytt

IHR-rekvisisjoner til patologiavdelingen der det ikke mottas prøvemateriale

Patologiavdelingen innfører ny rutine der IHR-rekvisisjoner uten ledsagende prøvemateriale vil bli besvart. Denne nye rutinen vil sikre at eventuelle prøver som har kommet på avveie fanges opp.

Mange av IHR-rekvisisjonene som avdelingen mottar uten prøvemateriale gjelder duplikater. Disse vil bli kansellert.

Rekvisisjonene vil bli besvart med følgende tekst:

Patologiavdelingen ved SiV-Tønsberg har ikke mottatt noe prøvemateriale knyttet til IHR-rekvisisjonen, sendt «dato».
Hvis prøvemateriale er sendt, bes det om at patologiavdelingen kontaktes.

 

Ny rutine gjelder kun patologiprøver.

IHR-rekvisisjoner til mikrobiologi og medisinsk biokjemi uten ledsagende prøver vil bli liggende inaktive, og ikke fulgt opp videre.