HELSENORGE
Praksisnytt

Ikke glem lungekreft!

Vestfold har hatt Norges laveste median overlevelse for pasienter med lungekreft 3 år på rad. Det håper vi å kunne gjøre noe med. 

lege og pasient

Mistenk lungekreft

I beskrivelsen av pakkeforløp for lungekreft er det presisert at lungekreft mistenkes og bør utredes ved hemoptyse, eller om ett eller flere av følgende punktene er til stede over 3 uker, uten annen tilfredsstillende forklaring: 
  • ​hoste
  • bryst-/skuldersmerter
  • dyspne
  • thorax-funn
  • heshet
  • finger-clubbing
  • vena cava superior-syndrom
  • tilbakevendende luftveisinfeksjoner

​Billeddiagnostikk

Røntgen thorax bør brukes liberalt når en pasient (spesielt røykere og eks-røykere) har symptomer som gir mistanke om lungekreft. Alternativt kan fastlege henvise direkte til CT thorax.​

Ønsker å bedre resultatene for lungekreftpasienter i Vestfold

Sykehuset i Vestfold har sammen med Kreftregisteret sett nøyere på tallene. Gjennomsnittlig median overlevelse i Norge er 14,5 måneder. De sykehusene med lengst median overlevelse har verdier rundt 20 måneder, mens den i Vestfold kun er 11 måneder (se fig. 1). 

Fastleger og sykehus må sammen se hva vi kan gjøre for at Vestfold skal kunne oppnå bedre resultater for sine lungekreftpasienter. I tillegg til denne informasjonen planlegger vi dette som en del av temaet for høstens samhandlingsmøte. Mer info om det siden.

Diagnose i sent stadium

Det er mange faktorer som påvirker overlevelse. En viktig faktor hvor Vestfold skiller seg ut, er at vi har 71% av lungecancer diagnostisert i langt kommet, uhelbredelige stadium (stadium 3 og 4). Her er gjennomsnittet for Norge 55 %. Tilsvarende har Vestfold da relativt få med diagnose i tidlig stadium, og det vil i stor grad trekke ned median overlevelse.
Fig. 1: Median overlevelse lungekreft 2016 -2020, antall måneder.

Fig. 1: Median overlevelse lungekreft 2016 -2020, antall måneder.

​ ​Se mer informasjon om behandling av lungekreft​