Praksisnytt

Informasjon om avtalespesialister

Informasjonstjenesten «Velg Behandlingssted» (VBS) har oversikt over ventetidene til både avtalespesialister og sykehus. Nå kan helsepersonell få tilgang til databasen hos Velg behandlingssted.

Helsepersonell foran PC

Helsepersonell har fått oppdatert informasjon om ventetider og praksisprofiler ved å ringe direkte til en pasientrådgiver på tlf. 800 50 005.

Nå kan helsepersonell også få tilgang til databasen hvor informasjonen om avtalespesialistene ligger. Kontakt Velg behandlingssted på telefon for å få brukernavn og innloggingskoder, slik at du selv kan hente ut ønsket informasjon.

Velg behandlingssted - helsenorge.no