Praksisnytt

Informasjon om avtalespesialister - rettelse

Informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» har oversikt over ventetidene og praksisprofil til avtalespesialister i psykiatri. Nå kan helsepersonell få  tilgang til databasen.

Barn som snakker rundt et bord

Vi beklager at det i forrige Praksisnytt ble oppgitt feil telefonnummer til pasientrådgiver.

Korrekt telefonnummer til pasientrådgiver som kan gi deg tilgang til oversikten er tlf.: 800 50 004
Pasientrådgiveren vil gi deg som fastlege:

  • en lenke til innlogging
  • bruker navn og innloggingskoder

slik at du selv kan hente ut ønsket informasjon.

Det forventes at også somatisk helse skal komme inn på denne listen i løpet av 2019.