HELSENORGE
Praksisnytt

Innfører test for antistoffer mot SARS-CoV-2 (COVID-19-virus)

Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold har den siste tiden fått flere henvendelser med ønske om serologi for SARS-CoV-2 (COVID-19-virus). Vi har nå fått tilgang til en SARS-CoV-2-antistofftest til vår hovedserologiplattform, og vil derfor fra og med uke 24 kunne tilby en test med stor analysekapasitet og svært god diagnostisk presisjon ifølge utprøvinger gjort ved andre laboratorier.

koronavirus

Publiserte data tyder på at antistoffer kan påvises hos personer som er smittet med SARS-CoV-2 fra ca. 6 – 14 dager etter symptomdebut. Det er foreløpig ikke avklart hvor lenge antistoffene vedvarer etter gjennomgått sykdom, men det er sannsynlig at det dreier seg om minst et halvt år.

Hovedanvendelsesområdet vil være tilfeller der det er ønskelig å avklare om noen har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

Vi presiserer at i henhold til gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet er det kun gjennomgått infeksjon verifisert med agenspåvisning i luftveisprøve som gir grunnlag for fritak fra karantene.

Antistofftest kan også eventuelt benyttes ved mistanke om aktuell COVID-19-infeksjon på tross av negativ PCR, men da med forbehold om at testen kan være negativ i de to første sykdomsukene.

Det er foreløpig ikke avklart hvilken betydning tilstedeværelse av antistoffer har for immunitet mot ny infeksjon.

Dersom det er pasienter som er viktig å få avklart før vi får testen tilgjengelig hos oss, kan vi videresende prøver til OUS, Ullevål.