HELSENORGE
Praksisnytt

Interessert i akuttmedisin eller kvalitetsutvikling?

Vi trenger fastleger til faglige samarbeidsutvalg! Helsefellesskapet i Vestfold ble stiftet 15. juni 2021, og er et likeverdig samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold HF og alle kommunene i helseforetakets opptaksområde. I helsefellesskapet skal det etableres flere «faglige samarbeidsutvalg», som skal bidra med å utvikle prosedyrer og tjenestemodeller på avgrensede områder

​Nå i vår etableres det to slike utvalg. Det er:

  1. ​Akuttmedisinsk samhandlingskjede
  2. Kvalitet og tjenesteutvikling. 
I alle slike utvalg skal fastlege være representert, og vi oppfordrer de som har interesse for å bidra inn i et slikt arbeid til å kontakte oss. Dette vil være en fin anledning til å bidra i utviklingen av helsetjenesten i vårt helsefellesskap. 

Arbeidsmengden er overkommelig med anslagsvis fire faste møter i året, men det vil kunne variere ut fra hva som er av saker. Det viktigste er at du har interesse for å være med på slik fagutvikling. 

Det vil avlønnes etter satser som avtalt mellom KS og legeforeningen, beskrevet i veileder for fastlegerepresentasjon i helsefellesskap. 

Oppstart er planlagt nå i vår. Er du interessert, så kontakt sekretariatet innen 13. mars ved rannveig.velken@faerder.kommune.no​.