HELSENORGE
Praksisnytt

Kalprotektin og preanalytiske feilkilder

Spesialrørene som skal benyttes til innsending av feces til kalprotektinmåling ved Sentrallaboratoriet må brukes på riktig måte. Vi har til nå sett at noen pasienter gjør følgende feil:

mikroskop

Riktig måte
kalprotektin - riktig bruk
Slik skal prøven se ut

Rørene fylles med for mye feces.

Dette skal ikke være mulig hvis bruksanvisningen (som dere må levere ut sammen med røret) følges. Det er viktig at dere presiserer for pasienten at den blå korken aldri skal fjernes. Etter at rillene er fylt med feces og den rød korken med prøvepinnen settes tilbake i røret, vil et evt. overskudd av feces fjernes gjennom den blå korken.

feces til kalprotektinmåling
Her er bufferen fjernet og det er for mye feces.

 

Rørene fylles med for lite feces.

Alle rillene på den hvite prøvepinnen skal fylles med feces. Hvis avføringen er svært flytende, kan det være vanskelig å få den til å feste seg på pinnen. Da kan avføringsprøven sendes i en universalcontainer uten tilsetning istedenfor.

Rør kalprotektin - for lite feces
Her er det tilsatt for lite feces.

 

Bufferen (væsken i prøverøret) helles ut av pasienten.

Da kan vi ikke utføre analysen på laboratoriet.

Hvis det er alt for mye feces i røret vil kalprotektinkonsentrasjonen bli falsk høy. Er det for lite feces, vil kalprotektin bli falsk lav. Vi kan ikke gi ut svar på prøver som åpenbart har blitt tatt feil, for eksempel at det er alt for mye feces i røret eller at buffervæsken er helt ut.