HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Karkirurgi og angiografi/intervensjonslaboratorium

Ved ønske om utredning av mulig karkirurgisk problemstilling ønsker karseksjon kirurgi at henvisning blir sendt til karkirurgisk poliklinikk, ikke angiografisk undersøkelse på intervensjonsradiologisk.

​Dersom pasienter blir henvist direkte fra primærhelsetjenesten til angiografiske undersøkelser, så blir disse avvist med ønske om at pasienten først vurderes av karkirurg ved karkirurgisk poliklinikk.

Det er sistnevnte som er sykehusets ønske og rutine. Dersom en fastlege har forsøkt å gå “den rette veien” med henvisning til karkirurgisk vurdering først, men blitt avvist, så er det en svikt i våre rutiner og det er beklagelig.

For å hindre at det skal være noen misforståelse eller uriktige avvisninger, så ønsker vi å informere om at vi i fellesskap er enig om følgende rutine:

  1. Dersom fastlegen ønsker å henvise en pasient til utredning av mulig karkirurgisk problemstilling, så ber vi om at man fortsatt henviser til karkirurgisk poliklinikk.
  2. Det vil der bli tatt stilling til om det er indikasjon for videre billedtaking og særlig med henblikk på behov for invasive prosedyrer.
  3. Radiologisk avdeling vil fortsatt avvise henvisninger som er sendt direkte dit uten at pasienten først har vært til vurdering på karkirurgisk poliklinikk.

Karkirurgisk seksjon og intervensjonsradiologisk seksjon har et tett og godt samarbeid med karmøte hver morgen mandag til torsdag i uker med normal aktivitet. Pasienter blir derfor vurdert fortløpende i plenum etter at bilder foreligger og har også blitt vurdert klinisk av oss på karkirurgisk poliklinikk.

Vårt inntrykk er at det store flertall av fastleger opplever at denne henvisningsrutinen fungerer som den skal og dersom det skulle være noe svikt i våre rutiner, så ønsker vi rask tilbakemelding på dette.

Vi vil takke for et godt samarbeid med fastlegene.