HELSENORGE
Praksisnytt

Kirurgisk fjerning av lesjoner hode/hals

Husk å beskrive lokalisasjon og størrelse ved henvisning av lesjoner for kirurgisk fjerning ved øre-nese-hals seksjonen ved Sykehuset i Vestfold.

Operasjonssal

Øre-nese-hals-seksjonen disponerer tre dager i uken en egen «lokalstue» til fjerning av lesjoner på hode og hals. Denne bemannes med øre-nese-hals lege og sykepleier, og utfører fjerninger i lokalanestesi.

Totalt 97 pasienter fikk i siste kvartal 2017 fjernet lesjoner i hode/hals-området etter henvisning fra fastlege. Hele 34 av henvisningene inneholdt ikke et mål på lesjonens størrelse. Dersom lesjonen er for stor må pasientene sendes hjem igjen. Dette kan være belastende for pasienten og er dårlig utnyttelse av ressursene.

Inneholder henvisningen en god beskrivelse av lesjonens lokalisasjon og størrelse, fortrinnsvis i millimeter,
er det mulig å sette pasienten direkte opp til lokalstuen uten en forutgående vurdering i vår poliklinikk.