HELSENORGE
Praksisnytt

Kjernejournal i Vestfold

1. mars fikk alle innbyggere i Vestfold tilgang til kjernejournal. Vi har gjort opp status etter to måneders bruk, og ser allerede at kjernejournal brukes regelmessig både av fastleger og på sykehus.

Lege og pasient

I mars (uke 9-13) var det 137 fastleger og 138 sykehusleger som gjorde oppslag i kjernejournal, på til sammen 633 pasienter. I april (uke 14-18) var det 137 fastleger og 171 sykehusleger som til sammen gjorde 721 oppslag. Legevakt er inkludert i «fastleger» i denne oversikten.

Det er lagt inn kritisk informasjon på 387 pasienter, og her er det klart størst andel som er lagt inn fra fastleger, med totalt 319 oppføringer. Dette er som forventet, siden det i starten i hovedsak vil bli lagt inn kjent kritisk informasjon. På sikt forventes en økende andel kritisk informasjon som blir lagt inn i kjernejournal fra sykehuset. Man må også forvente økt bruk av oppslag i kjernejournal fra sykehus og legevakt. Dette er tendenser vi allerede ser på disse to månedene.

Vi må sammen fortsette med å bidra til at viktig informasjon blir tilgjengelig for andre behandlere, noe som er særlig nyttig i akutte situasjoner og i møte med nye pasienter. Dette er et felles løft til beste for behandlere og pasienter. Husk derfor kjernejournal i ditt møte med pasienten. 

Oversikt over bruk av kjernejournal i Vestfold
PeriodeTotalt antall leger/oppslagAntall kritisk informasjon
 SiVFastlegerSiVFastleger
Mars138/257137/37629181
April171/403137/31839138