Praksisnytt

Klinisk virksomhet ved Kysthospitalet under Covid-19 pandemien

Helsedirektoratet har gitt føringer på at det meste av helsehjelp innen fysikalsk medisin og rehabilitering som medfører fysisk oppmøte av pasient, bør utsettes inntil videre – med unntak av pasienter som har et klart definert rehabiliteringsbehov etter skade eller sykdom.

klatrer

Per dags dato får dette følgende konsekvenser for driften ved klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet:

Rehabiliteringsavdelingen

Rehabiliteringstilbudet ved Kysthospitalet er opprettholdt, med noe reduksjon. Elektive opphold og alle gruppeopphold er i utgangspunktet utsatt. Tilbudet til pasienter som har et åpenbart behov for rehabilitering etter skade og sykdom er opprettholdt.

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Av smittevernhensyn vil alle pasientene som har blitt henvist til fysikalsk medisinsk poliklinikk bli kontaktet og få tilbud om telefon- eller videokonsultasjon.

Hvis det under samtalen skulle fremkomme noe som nødvendiggjør fysisk oppmøte, vil de få tilbud om det raskt hvis det er indisert, eller senere når samfunnssituasjonen har normalisert seg. Hvis de avslår tilbudet om telefonisk konsultasjon, vil de bli stående på ordinær venteliste.

Helse og arbeidspoliklinikk

Ved Helse og arbeidspoliklinikken vil pasientene kun tilbys samtaler pr. tlf. eller video konsultasjon.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med lege på Kysthospitalet ved behov. Legene kan nåes ved å ringe 33 34 40 00