HELSENORGE
Pasientforløp for kols

Kols-mappe til pasienter med kols

Sykehuset i Vestfold samarbeider med kommunehelsetjenesten om «Pasientforløpet for kols». Et av tiltakene i pasientforløpet er tilbud om kols-mappe til pasienter med kols. 

behandler og pasient

Målet med kols-mappen er å gi pasientene et verktøy og støtte til egenmestring. Informasjonen i mappen skal i tillegg være nyttig på tvers av tjenestenivåer. Her er blant annet en individuell egenbehandlingsplan et viktig verktøy.

Flere kommuner har nå også egne team, som følger opp kols-pasienter. De starter opp med kols-mapper på eget initiativ. Fastleger kan derfor oppleve å få henvendelser fra sykepleietjenesten i kommunen, med forespørsel om utarbeidelse av egenbehandlingsplan. Vi oppfordrer til at pasienten booker en dobbelttime ved konsultasjoner vedrørende dette.

Mer informasjon, samt mal til egenbehandlingsplanen finner du her: