HELSENORGE

Kontakt praksiskonsulentene

Praksiskonsulentordningen (PKO) er en sentral aktør for å fremme samhandling mellom fastleger og sykehus.

Geir Dunseth
Praksiskoordinator Geir Dunseth

​Praksiskonsulentene har gode kontakter inn mot de ulike klinikkene ved sykehuset og vil gjerne ha innspill til saker dere i førstelinjetjenesten mener vi bør ta tak i.

Vi ønsker gode ideer, innspill til temaer for samhandlingsmøter eller artikler i Praksisnytt, eller informasjon om forhold som oppleves som utfordrende. Det er ikke alltid mulig å få til ideelle løsninger, men vi kan i alle fall love deg en tilbakemelding om problemstillingene når du tar kontakt.

Benytt e-post: pko@siv.no