Praksisnytt

Koronavirus – melding om smittestatus ved henvisning til SiV

Fastlege og legevakt bes om å avklare og melde smittestatus hos pasient i forbindelse med henvisning til røntgen og akuttmottaket, samt til elektive innleggelser. Vurdering av smittestatus baseres på gjeldende kriterier fra Folkehelseinstituttet, inkludert personer som er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.

Røntgen

Pasienter som henvises til røntgenundersøkelser

Alle pasienter som henvises til røntgenundersøkelse fra legevakt og fastlege må meldes pr. telefon til vakthavende radiograf via sentralbordet ved SiV, tlf. 33 34 20 00, for å formidle smittestatus før pasienten ankommer sykehuset.

Sykehuset har etablert rutiner som skal sikre at pasienter som kan utgjøre en smitterisiko eller har behov for assistanse, får nødvendig bistand.

Pasienter som henvises til akuttsenteret - inkludert skadestue

Pasienter som henvises fra legevakt og fastlege til akuttmottak, inkludert skadestue, må meldes pr. telefon til akuttsenteret ved SiV,
tlf. 33 34 22 18.


Det må informeres om smittestatus før pasienten ankommer sykehuset, samt avklare tidspunkt for oppmøte for å sikre god logistikk i akuttsenteret. I tillegg til avklaringer i forhold til smittestatus som beskrevet over, bes det om at det opplyses om pasienten har følgende symptomer: 

  • uavklarte øvre magesmerter eller enterittsymptomer 
  • uavklarte magesmerter (uavhengig av lokalisasjon) i kombinasjon med feber 
  • uavklart infeksjonstilstand med eller uten feber 
  • uavklart respirasjons- eller funksjonssvikt


Pasienter som henvises til elektive innleggelser

Det må gis en vurdering av smittestatus som beskrevet over i den skriftlige henvisningen.