Kritisk mangel på PCR-reagenser: Omlegging av fecesdiagnostikken

Praksisnytt

Grunnet utbruddet av koronavirussykdom (COVID-19) er det nå global mangel på reagenser til PCR-analyser. Vi har ikke lenger mulighet til å opprettholde bred PCR-undersøkelse av fecesprøver. Diagnostikken av fecesprøver blir derfor lagt om:

petriskål
 

Tarmpatogene bakterier:

Undersøkelse mhp. tarmpatogene bakterier gjøres nå ved dyrkning. Prøvene vil bli dyrket for Salmonella, Shigella/EIEC, Campylobacter og Yersinia. Undersøkelse for enterohemorragisk E. coli (EHEC) utføres på samme indikasjoner som tidligere.

Gastroenterittvirus:

Vi har svært begrenset mulighet til  å analysere for gastroenterittvirus (noro-/sapo-/adeno-/rotavirus). Bare prøver med klar klinisk eller smittevernmessig indikasjon (f.eks. utbrudd i institusjon, alvorlig klinikk med behov for sykehusinnleggelse) kan analyseres. Vi ber rekvirentene om kun å rekvirere undersøkelse på gastroenterittvirus der dette er helt nødvendig, og å angi indikasjon for analyse tydelig på rekvisisjonen.

For pasienter innlagt ved Sykehuset Telemark kan det lokale laboratoriet analysere for norovirus.

Tarmpatogene parasitter:

Vi har svært begrenset mulighet til å analysere for tarmpatogene parasitter (Cryptosporidium/Giardia/Entamoeba). Undersøkelsen kan bare gjøres på nøye vurdert indikasjon (f.eks. tilknytning til dyrehold, utbrudd, langvarige abdominalpager der bakteriell årsak ikke er påvist). Indikasjon for analyse må fremgå klart av rekvisisjonen.

Clostridium difficile:

Analyse for C. difficile er ikke omfattet av mangelsituasjonen og vil bli utført på samme indikasjoner som tidligere.

Vi beklager disse begrensningene som skyldes den unntakstilstanden helsevesenet nå befinner seg i, og vil gi ut ny informasjon når situasjonen endrer seg.

IHR

Samlepakkene «Tarmpatogene bakt/parasitter/virus» og «Tarmpatogene bakterier/parasitter» er deaktivert i IHR. I stedet kan man nå målrettet rekvirere ønskede analyser med pakkene :

  • «Bakteriedyrkning tarmpatogene»,
  • «Tarmpatogene virus (noro/sapo/adeno/rota)»
  • eller «Tarmparasitter DNA».