HELSENORGE
Praksiskonsulent

Ledig 20 % stilling som praksiskonsulent

Vil du være med på å utvikle samarbeidet mellom sykehuset og fastleger? Da anbefales du å vurdere denne stillingen som praksiskonsulent (PKO). En slik oppgave utvikler ikke bare samarbeidet for oss alle, men har også stor positiv innflytelse på din egen fastlegepraksis. 

​Du blir del av et veldig godt PKO-felleskap hvor vi blir 5 fastleger og en PKO-sykepleier. Vi møtes hver torsdag, og har en fin blanding av felles oppgaver og møteaktivitet med de ulike avdelinger vi har tilknytning til. 

PKO-dagen gir påfyll i en travel uke, og er for oss et kjærkomment og meningsfullt avbrekk fra fastlegepraksisen.  

Noen sentrale arbeidsoppgaver:

  • ​Utvikle samarbeidsrutiner mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, og sikre at disse har med seg fastlegeperspektivet.
  • Målrettet informasjonsarbeid gjennom Praksisnytt
  • Være informasjonskanal fra fastleger og inn mot sykehuset.
  • Være med å arrangere samhandlingsmøter, halvårlige kurs for fastleger og øvrig helsearbeidere i Vestfold
  • Bli med i utviklingsprosjekter på sykehuset, og ha med fastlegestemmen inn i disse planene.
I tillegg til et trivelig arbeidsfellesskap kan du bli med på nasjonale PKO-samlinger/kurs, du får rikelig av godkjente kurspoeng i spesialiteten allmennmedisin, du får et nettverk på sykehuset og du får gjennom arbeidet alltid førstehåndskjennskap til nye rutiner og faglige oppdateringer. I tillegg får du en brukbar lønn og en fleksibel arbeidsdag. De fleste kommuner «godkjenner» også dette som bistilling i den forstand at man da blir fritatt for annen kommunal stilling. 

De viktigste kvalifikasjonene er gode samarbeidsevner og at du arbeider som fastlege i Vestfold.  

Så hvis du liker denne typen arbeid og har lyst til å samarbeide med oss, vil vi gjerne høre fra deg. Tidspunkt for oppstart avtales.

Kontaktinformasjon

Kontakt PKO-leder Geir Dunseth 
Mobil 915 44 073