HELSENORGE
Kan du tenke deg å bli praksiskonsulent?

Ledig praksiskonsulentstilling

Praksiskonsulentordningen (PKO) ved Sykehuset i Vestfold har ledige deltidsstillinger (10-20 %) for snarlig tiltredelse.

​PKO er et nettverk av fastleger som er ansatt i små konsulentstillinger ved sykehuset med oppgave å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus. I øyeblikket er det syv personer som er ansatt som praksiskonsulenter ved SiV. Vi dekker de fleste klinikker og avdelinger både i somatikken og psykiatrien.

Dersom du er interessert i samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten og ønsker å være med på å påvirke egen arbeidssituasjon, er kanskje en praksiskonsulentstilling noe for deg? Vi har et spennende og godt kollegialt arbeidsmiljø med bred faglig kontaktfl ate og arbeider både inn mot de enkelte klinikker og avdelinger og ut mot førstelinjetjenesten. Videre er vi med på å utgi Praksisnytt, engasjerer oss og er med på å arrangere faglige møter og kurs.

Du kan lese mer om oss og praksiskonsulentordningen ved Sykehuset i Vestfold her: www.siv.no/pko

Hvis dette er interessant, ta snarest kontakt med leder for praksiskonsulentordningen ved SiV:

Geir Dunseth (geidun@siv.no), tlf. 915 44073.

Både tiltredelsestidspunkt og omfang kan diskuteres, men vi har torsdager som vår faste arbeidsdag.