HELSENORGE
Praksisnytt

Legekontor kan nå måle glukose for å diagnostisere diabetes – bruk trombinrør ved forsendelse til samarbeidende laboratorium

For å kunne diagnostisere diabetes ved bruk av blodsukkerapparater på legekontor (såkalte pasientnære analyseinstrumenter (PNA)) bør det benyttes et av de anbefalte blodsukkerinstrumentene og god analysekvalitet bør dokumenteres. 

trombinrør

Noklus har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget anbefalinger for analysekvalitet,

se informasjon fra Noklus om: Glukose: diagnostikk av diabetes

Samtidig anbefales å benytte en ny rørtype (trombinrør) hvis prøvene skal sendes til samarbeidende laboratorium

HbA1c skal fortsatt brukes som det primære diagnostikum for diabetes, men HbA1c kan ikke brukes ved endret omsetning av erytrocytter, som f.eks. ved graviditet etter uke 16, hemolytisk anemi og enkelte hemoglobinopatier.

Diagnostikk av diabetes baseres seg da på måling av fastende glukose eller glukosebelastningstest, og frem til nå har anbefalingene vært at PNA-instrumenter ikke skal brukes til diagnostikk av diabetes/svangerskapsdiabetes fordi analysekvaliteten ikke har vært god nok. 

Fra 1. mars åpnes det for at blodsukkerapparatene på legekontor kan brukes for diagnostikk dersom følgende kriterier er oppfylt:

  • Blodsukkerapparatet bør være blant de instrumentene som anbefales av Noklus. Gjelder per nå Accu-Chek Guide, Ascensia Contour, next, Contour XT/next ONE og HemoCue Glucose 201RT. 

  • Legekontoret må delta på ekstern kvalitetskontroll for glukose og resultater derfra bør være «meget gode».

  • Legekontoret bør kunne dokumentere en dag til dag variasjonskoeffisient (CV) for intern kvalitetskontroll på under eller lik 2,5 %. Ta kontakt med din Nokluskonsulent hvis du har spørsmål om dette.


Diagnostikk på legekontoret

Fastende glukose kan måles i kapillærblod eller venøst blod (vil være tilnærmet den samme), mens 2-timers verdien må analyses i venøst blod (fullblod tilsatt EDTA eller heparin), fordi det er forskjell i glukosekonsentrasjonen i kapillær- og venøst blod etter glukosebelastningen.

Se mer informasjon på Noklus sine sider.

Venøse prøver som sendes til sentrallaboratoriet: benytt trombinrør

Dersom legekontoret ikke tilfredsstiller forventninger til analysekvalitet, kan belastningen gjøres lokalt og prøver fra glukosebelastningen sendes til  samarbeidende laboratorium.

De må da ta venøse prøver og Noklus anbefaler at det benyttes trombinrør med gel. Trombinrørene må blandes godt (inneholder hurtigkoagulans) og skal sentrifugeres etter 10 minutter (ikke 30 minutter som vanlige serum gelrør).

Dermed unngå man falsk for lave glukoseverdier fordi glukose forbrukes av cellene i prøven ved henstand. Trombinrør kan bestilles fra SiV og må analyseres innen 2 døgn, hvis ikke må vanlige serumrør benyttes.

Trombinrørene skal bare benyttes når glukose skal benyttes til diagnostikk av diabetes. Ved bestilling av glukose som ledd i kontroll/oppfølging kan vanlige serum gelrør benyttes som før.