Praksisnytt

Lærings- og mestringssenteret og pusterommet

Lærings- og mestringssenteret (LMS)  og Pusterommet blir fra 1.9.2019 en del av  en del klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. Henvisninger til lærings- og mestringssenteret eller til pusterommet skal da sendes til fysikalsk medisin/rehabilitering og merkes henholdsvis «LMS» eller «Pusterommet».

Dame som hopper

Målet med omorganiseringen i klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering er å samle de rehabiliteringsnære aktiviteter i Stavern og Tønsberg og å etablere et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt ved SiV.

Omorganiseringen vil forhåpentligvis gi et styrket og bedre samkjørt tilbud til pasientene som har behov for rehabilitering/mestringstilbud i en eller annen form.

Lærings- og mestringssenteret (LMS) blir fra 1.9.2019 en del av  en del av klinikken, men skal fremdeles ligge i Tønsberg. Også Pusterommet i Tønsberg – et poliklinisk tilbud til kreftpasienter – blir en del av klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering.

Henvisninger

Henvisninger til Lærings- og mestringssenteret eller til pusterommet sendes da til fysikalsk medisin/rehabilitering og merkes henholdsvis «LMS» eller «Pusterommet».

Les mer om tilbudet på Pusterommet her

Les mer om pasient- og pårørendeopplæring her

Se oversikt over lærings- og mestringskurs høsten 2019