Praksisnytt

Luftveisagens analyseres tirsdager og torsdager

For å forberede oss på opptil femdobling av prøver til Covid-19-diagnostikk må prøveflyten effektiviseres. Siden det er svært lav forekomst av andre luftveisvirus for tiden, vil andre luftveisagens kun analyseres tirsdager og torsdager. Prøvesvar knyttet til andre luftveisagens vil derfor bli forsinket i forhold til det dere er vant til.

petriskål

Det er mulig å rekvirere kun koronavirus ved å skrive dette nederst på papirrekvisisjonen i feltet «Annet» evt. rekvirere analysen i IHR («SARS koronavirus 1+2 RNA»).