HELSENORGE
Praksisnytt

Lungerehabiliteringskurs for KOLS-pasienter

Lungeseksjonen ønsker at pasienter med KOLS skal komme til lungerehabiliteringskurs ved sykehuset.

Sykepleier og pasient i behandlingssituasjon

Kurset er en god investering både for den enkelte KOLS-pasient og for samfunnet. Det gir mer effektive og omfattende resultater enn en engasjert lege ofte kan klare ved gjentatte enkeltkonsultasjoner. Veiledning gis av fysioterapeut, lege, sykepleier, ernærings-fysiolog, ergoterapeut og brukerorganisasjoner.

Vi har mange svært fornøyde deltakere og et godt tilbud som burde vært mer brukt!

Kurset gjennomføres i grupper på opp til 18 pasienter og foregår ved SiV-Tønsberg hver mandag og torsdag kl. 12.00 – 15.00 over en periode på seks uker.

Pasienter med KOLS bør informeres om kurset. Lungeseksjonen ønsker motiverte pasienter som kan få godt utbytte av tilbudet. Også pasienter med lett KOLS vil ha glede av kurset.

Vi ønsker primært pasienter med ECOG 0-2, det vil si som fortsatt kan gå på egne ben, da pasienter med
mer alvorlig KOLS erfaringsmessig ikke har så godt utbytte av kurset.

I henvisningen må opplyses om aktuell lungesykdom og relevant komorbiditet. Sentrale spirometriverdier
bør refereres. Henvisning på samme måte som ordinær henvisning til lungepoliklinikken og merkes
«Lungerehabilitering». Både vi og pasientene er takknemlige for henvisninger til lungerehabiliteringskurs fra fastleger i Vestfold.

Se mer informasjon om kurset på www.siv.no/lungerehabilitering