HELSENORGE
Praksisnytt

Lungerehabiliteringstilbud for KOLS-pasienter

Sykehuset i Vestfold minner om at pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) grad III-IV tilbys lungerehabiliteringskurs. Grad II kan også henvises dersom det i tillegg er hyppige forverringer eller stor symptombelastning.

Kurssituasjon

Kurset går over seks uker, med to samlinger i uken. Hovedvekt er både på fysisk trening og informasjon om sykdommen. Dette gir økt mestring og trygghet.

Det er fortløpende opptak og kort ventetid for oppstart på kurs.
For informasjon om ønsket innhold i henvisningen og pasientinformasjon til utskrift.

Se mer informasjon om kurset og hva som må være med i henvisningen