HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Lungerehabiliteringstilbud kols

Våren 2015 startet lungeseksjonen igjen opp med lungerehabilitering for kols-pasienter. Tilbudet gjelder pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) gold grad III-IV. Dessuten grad II dersom det i tillegg er hyppige forverringer eller stor symptombelastning.

Målet er at pasienter skal få god opplæring i sykdommen for best mulig mestring av denne, samt å komme i gang/ fortsette med trening for å ivareta best mulig funksjonsevne. Kurset går over seks uker, to halve kursdager per uke.

Fastleger oppfordres til å henvise alle aktuelle pasienter. Det er fortløpende opptak hele året, med unntak av vinterferien (uke 8), sommerferien og høstferien (uke 40). For informasjon om ønsket innhold i henvisningen og pasientinformasjon til utskrift, se pasientforløp kols.

Klikk for å gå til behandlingsprogrammet for kols

Henvisningen sendes medisinsk avdeling, lungeseksjonen, på vanlig måte. Betalingen er en egenandel per kurs, og transport dekkes som for andre polikliniske konsultasjoner.

Margrete Klemmetsby, spesialsykepleier
margrete.klemmetsby@siv.no