HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Malignt melanom – vaktpostlymfeknute

Ved histologisk påvist eller begrunnet mistanke om føflekkreft, henviser fastlegen, eller annen henvisende instans, til utredning ved kirurgisk eller plastikkirurgisk avdeling.

​Det skal sendes henvisning til kirurgisk inntakskontor ved Sykehuset i Vestfold elektronisk eller pr. post. Henvisningen merkes ”Pakkeforløp kreft”. Hvis det er opplagt at det er behov for plastikkirurgisk kompetanse ved utvidet eksisjon, henvises til plastikkirurgisk avdeling ved Sykehuset Telemark, merkes med «Pakkeforløp kreft».

Siden oktober 2015 har det vært tilbud om prosedyre ved vaktpostlymfeknute (SN) ved SiV. SN ved kutane maligne melanomer er aktuelt hos pasienter med hudmelanomer på truncus og ekstremiteter med tykkelse mellom 1,1- 4 mm, dvs.
pT2 og pT3. (stadium IIa). Prosedyren kan også være aktuell ved tynnere (< 1 mm) melanomer (pT1b) når det foreligger ulcerasjon, eller høy mitotisk indeks.

Prosedyren bør ideelt sett utføres samtidig med utvidet eksisjon. Overnevnte prosedyre utføres på brystsenteret, men henvisningen skal gå til kirurgisk avdeling.