HELSENORGE
Praksisnytt

Måling av bentetthet (DXA) etter brudd

For å oppdage flere osteoporosepasienter innfører SiV at alle pasienter over 50 år med lavenergibrudd henvises direkte fra ortoped til DXA-måling ved osteoporosepoliklinikken.

to som ute og går

​Fastlege mottar rapport, og dersom resultatet viser at medikamentell behandling kan være aktuelt vil pasienten bli oppfordret til å kontakte fastlege for vurdering av videre tiltak.

Vi PKO har hatt en god dialog med sykehuset, og støtter denne organiseringen. I dag er det mange som ikke får vurdert bentetthet etter brudd, og det at sykehuset nå tar ansvar for at alle disse pasientene blir utredet med DXA er et stort fremskritt.

Vi har drøftet om det riktige ville vært at sykehuset også starter behandling hvis de først påviser osteoporose. Dette er vurdert opp mot «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus». Der presiseres at den som stiller indikasjon for en undersøkelse skal skrive rekvisisjon, vurdere svaret og har ansvaret for oppfølging og informasjon til pasienten når svaret foreligger.

Vår vurdering er at det ortoped først og fremst «stiller indikasjon for» er at pasienten utredes for lav bentetthet. Det svaret formidles til pasienten etter fullført DXA. Det er også avgjørende at de pasientene som får påvist lav bentetthet blir oppfordret til å kontakte fastlege for en vurdering av videre tiltak.

Så pasienten er ferdig utredet, og det som skal vurderes er eventuell oppstart av behandling. Det er i seg selv ikke en spesialistoppgave, og i mange tilfeller vil fastlege ha best forutsetninger for i samarbeid med pasient å vurdere oppstart av behandling. Som en samlet vurdering av hva som er praktisk mulig, trygg pasientbehandling og en rimelig oppgavefordeling har vi PKO funnet at dette er en god organisering hvor sykehus og fastlege sammen gir en bedre ivaretagelse av denne pasientgruppen.

Har du innspill?

Hvis noen har innspill eller kommentarer til dette, tar vi gjerne imot tilbakemelding til pko@siv.no eller gjerne som en diskusjon i kommentarfeltet på facebook-gruppen.

Aclasta ved hoftebrudd

Noen fastleger kan også ha pasienter som etter et hoftebrudd har fått Aclasta-infusjoner ved SiV. Det er svært god dokumentasjon på Aclasta ved hoftebrudd, og i disse tilfellene initierer SiV dette direkte. SiV følger også opp behandlingen, så dette er pasienter fastlegene ikke er involvert i.