Mange spørsmål om dyp venetrombose (DVT)

Hematologene ved SiV mottar daglig telefoner angående DVT. Flere av disse telefonene kunne vært unngått om henvisende lege hadde kjent til henvisningsrutinene for DVT ved SiV.

Illustrasjonsbilde av pasient og lege
 

​Det er etablert en prosedyre for DVT som er publisert på SiV sine hjemmesider. Denne kan leses i sin helhet her: www.siv.no/dvt

Alternativt søker man på «DVT» ved hjelp av søkefunksjonen på www.siv.no

Kort oppsummert, og ufullstendig, er prosedyren slik ved mistanke om DVT:

  • Henviser scorer pasienten ihht Well’s (finnes i helsebiblioteket og i ovennevnte dokument)
  • Henviser sjekker D-dimer, hvis tilgjengelig. Hvis ikke kan pasienten få tatt dette på sentrallab (eller i akuttmottaket neste morgen kl. 08, men må meldes). PS. Ved Well’s score 3 eller høyere, trenger man ikke D-dimer. De skal til ultralyd uansett.
  • Se flytskjema for hvem som skal til ultralyd eller ikke.
  • Ved indikasjon for ultralyd, starter pasienten med antikoagulasjon (primært DOAK) ved Well’s score 2 eller høyere. Vurder seneste trombocytt- og kreatinin-verdi.
  • Pasienten meldes til radiologisk avdeling tlf. 33 34 29 79 (hverdager) eller vakthavende radiolog (helg og høytid). Det må sendes en elektronisk henvisning til radiologisk avdeling. (Ikke til hematologisk seksjon).
  • Pasienten møter på radiologisk avdeling neste dag kl. 10. Påvises DVT sendes pasienten til akuttmottaket. Hvis negativ ultralyd sendes pasienten hjem, noen ganger gjøres en ny ultralyd etter 1 uke.

Flytskjema for DVT-utredning

Flytskjema for DVT-utredning

Hematologene er tilgjengelige for andre spørsmål eller ved tvilstilfeller, se kontaktinformasjon på www.siv.no/dvt