Helsenorge
Praksisnytt

Manglende bekreftelse på mottatt elektronisk svar

Sykehuset i Vestfold sender fra tid til annen ut epikriser på papir til tross for at disse er sendt og oftest mottatt elektronisk på legekontorene først. Dette skyldes en feil i applikasjonskvitteringen ved SiV som ikke er mulig å rette opp foreløpig, dette er med andre ord ikke en feil i legekontorets kommunikasjon.

faksimile av følgeskriv
Faksimile av følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar»

Følgeskrivet «Manglende bekreftelse på elektronisk svar» har fram til nå blitt sendt ut sammen med epikrisen. Dette følgeskrivet vil ikke lenger bli sendt ut sammen med papirepikrisen. Det betyr at heretter vil fastlegekontor iblant motta noen epikriser på papir som de først har fått elektronisk, men nå uten at følgeskrivet er vedlagt.  

Det er fortsatt viktig å sjekke om papirepikrisen er mottatt elektronisk før den eventuelt makuleres.