HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Meldeplikt førerkort - opplysninger i epikrisen

Ny prosedyre om ”Meldeplikt – helsekrav – førerkort og sertifikat” er nå innført i SiV. I prosedyren presiseres det at vurdering av om pasienten tilfredsstiller helsekravene, skal journalføres.

​Der pasienten ikke oppfyller disse (midlertidig eller varig), skal det også fremgå hvilke tiltak som er iverksatt. Dersom det avtales at opplysnings- eller meldeplikten skal ivaretas av fastlegen eller annet samarbeidende personell, må det gjøres i eksplisitt avtale og journalføres. Henvisning til annen spesialist for utredning skal også journalføres.

Journalopplysninger som nevnt her skal tas med i epikrisen.