Praksisnytt

Midlertidig redusert røntgenkapasitet. Drop in kun for øyeblikkelig hjelp

Radiologisk avdeling ved SiV-Tønsberg bytter ut av en av røntgen-maskinene. Dette gjør at den samlede røntgen-kapasiteten i Tønsberg og Larvik er begrenset fra d.d – 22.08.21. 

røntgen
Dette medfører at kapasiteten forbeholdes inneliggende, ø-hjelp og henviste pasienter. I perioden vil derfor drop-in tilbudet for ikke-øyeblikkelig hjelp pasienter være stengt både i Larvik og Tønsberg. 
Pasienter som henvises ordinært til utredning vil få time i Larvik.