HELSENORGE

MR-undersøkelse av bekkenet

Pasienter som henvises til MR-undersøkelse av bekkenet med gynekologisk problemstilling må ha vært til undersøkelse hos gynekolog.

​Det er nødvendig for at vi skal kunne velge den undersøkelsesprotokollen som er best egnet. På den måten vil vi i størst mulig grad kunne gi rett undersøkelse til rett pasient.

Anders Mikael Hager, avdelingssjef, radiologisk avdeling
Anders.Hager@siv.no