Praksisnytt

NaltRec-studien: Langtidsvirkende naltrekson mot opioidavhengighet

Til fastleger i Vestfold: Kanskje har du pasienter med langvarig opioidavhengighet som kan være aktuelle for å delta i en pågående studie på bruk av langtidsvirkende naltrekson?
to som går ute

Bruk av langtidsvirkende naltrekson i rehabilitering av opioidavhengige: Betydningen av mentale, fysiske og samfunnsmessige faktorer i en recoveryprosess.

Les mer om NaltRec-studien - langtidsvirkende naltrekson mot opioidavhengighet

Hva er naltrekson?

Naltrekson er et medikament som blokkerer for virkning av opioider i kroppen. Med naltrekson i blodet, vil stoffer som heroin, metadon og morfin ikke ha noen effekt.

Naltrekson er ikke avhengighetsskapende, og kan redusere suget etter opioider. Man får ikke abstinens-symptomer mens du bruker naltrekson selv om du skulle forsøke opioider, men man vil oppleve at inntak av opioider vil være bortkastet tid og penger.

Noen opplever at naltrekson reduserer lysten på rus generelt, men naltrekson blokkerer ikke for virkning av andre rusmidler. Mange vil fortsatt ha behov for hjelp til psykososiale problemer som ofte henger sammen med rusbruk.

Før oppstart med naltrekson er det viktig at man gjennomfører avgiftning og er helt fri for opioider i blodet, ellers vil man få en kraftig abstinensreaksjon.

Bivirkninger av naltrekson

Det er få bivirkninger ved bruk av naltrekson, og alvorlige bivirkninger er sjeldent rapportert. Noen kan få lett hodepine, rastløshet, kvalme, redusert matlyst, muskel– og leddsmerter de første 1-2 ukene etter å ha fått første dose med intramuskulær naltrekson.

Dersom deltakere fortsatt har opioider i kroppen ved første naltreksoninjeksjon, kan man få reaksjoner som likner typiske abstinenssymptomer. Det er derfor viktig å gjennomgå en full avgiftning før oppstart på naltrekson. Noen kan også oppleve ømhet på stikkstedet (setemuskel) etter injeksjonen, men det er liten risiko for infeksjon eller allergiske reaksjoner.

Dersom man havner i en ulykke og trenger smertestillende, må andre medikamenter enn morfin benyttes da naltrekson vil blokkere disse.

Deltakere som mottar naltrekson får derfor et bærerkort for naltrekson til å ha i lommeboken, hvor informasjon om alternativ medisinering er oppgitt.

Langtidsvirkende naltrekson

En depotinjeksjon med naltrekson settes i setemuskelen, og vil gi beskyttelse mot virkning av opioider i omtrent en måned. For mange vil dette gi god beskyttelse mot svingninger i motivasjon og redusere fare for tilbakefall til opioidbruk. Universitetet i Oslo har nylig gjennomført en studie med langtidsvirkende naltrekson med godt resultat og fornøyde brukere. Å være beskyttet mot rusen av opioider gjorde at de fleste klarte å fokusere mindre på muligheten for å ruse seg og mer på andre ting i livet. Et klart flertall anbefalte behandlingsformen til andre. Noen beskrev perioden med naltrekson som et vendepunkt i livet som hjalp dem å komme tilbake til et normalt liv. Intramuskulær naltrekson er godkjent for forskrivning i USA både for opioid– og alkoholavhengighet. Medikamentet er ennå ikke godkjent for bruk i Norge, og legemiddelverket har gitt fritak for bruk i dette forskningsprosjektet.

NaltRec studien

Formålet med studien er å finne ut om intramuskulær naltrekson kan gi god hjelp til de som er avhengig av heroin eller andre opioider, og som ønsker å forbli opioidfrie etter en fullstendig avgiftning.

Studiedeltakerne får tilbud om naltrekson-injeksjoner hver 4. uke i til sammen et år. Helseforetakene i Akershus (Ahus), Bergen, Sørlandet og i Vestfold samarbeider om å inkludere og følge opp deltakere i studien.

Studien ledes av dr.med. Lars Tanum ved Ahus. Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og Statens legemiddelverk. Den finansieres gjennom midler fra Norges Forskningsråd og sykehusene som deltar.

Studien gjennomføres i henhold til de norske og europeiske lover og regler for kliniske legemiddelstudier.

Inklusjonskriterier:

For å bli med i studien må pasienten: 

  • være avhengig av heroin eller andre opioider (morfin, metadon, buprenorfin). 
  • ha et ønske om å slutte og bruke disse stoffene. 
  • være minst 18 år. 
  • søke om inntak i LAR før studiestart. 
  • gi et skriftlig informert samtykke om ønske om å delta i studien. 
  • gjennomføre en kartlegging av fysisk og psykisk helse og psykososiale forhold. 
  • før oppstart på naltrekson gjennomføre avgiftning i skjermede omgivelser. Avgiftningen vil bli tilrettelagt på en mest mulig skånsom måte i samarbeid med den enkelte pasient. 
  • hver 4. uke i løpet av studien møte til avtalt tid for å få en ny naltreksoninjeksjon, avlegge urinprøve og gjennomføre intervju om livssituasjon og rusbruk.

Gravide kan ikke delta i studien, og kvinner må bruke sikker prevensjon under studiedeltakelsen. De som har alvorlig og behandlingstrengende psykiske eller fysiske lidelser, kan ikke delta i studien.

Kontaktinformasjon:

Ved spørsmål om studien eller ved interesse for deltakelse, kontakt vår NaltRec-telefon på 902 04 326.

Ytterligere informasjon:

NRK, Viten og vilje ‘’En sprøyte mot rus "Nåla som kan redde liv NRK Radio, EKKO podcast: En sprøyte mot rus