Helsenorge
Praksisnytt

Når det haster med koloskopi

Pakkeforløp tykk- og endetarmskreft haster. Dette medfører praktiske problemer, som fastleger kan avhjelpe med enkle grep.

Lege og pasient  i samtale

Når en pasient henvises til pakkeforløp tykk- og endetarmskreft, MÅ sykehuset starte utredning innen 9 dager. Utredning i denne sammenheng er koloskopi. Det er da også svært viktig at henvisende lege informerer pasienten om at det er kreft man skal utelukke, slik at dette ikke kommer som en overraskelse når sykehuset ringer samme dag eller neste dag.

Pasientene må tømmes før koloskopi. Dette regimet er såpass omfattende, at det ikke er praktisk mulig å gi pasientene denne informasjonen over telefon. Sykehuset sender derfor i dag ut denne informasjon via brevpost. Det er ikke sjelden at det tar 7 dager før pasientene mottar denne informasjonen, og så skal de tømme seg. Dette gjør det svært vanskelig for sykehuset å overholde fristen på 9 dager. Innimellom kommer gjerne helger eller helligdager. 

Skriv ut informasjon om tømmeregime fra siv.no


Det er derfor ønskelig at at leger som henviser til pakkeforløp tykk- og endetarmskreft kan gi med skriftlig informasjon til pasienten, allerede ved henvisningstidspunktet (gjerne en konsultasjon). Dette gjør at pasientene allerede har informasjonen når sykehuset ringer, og pasienten kan settes raskere til scopi. Dette gir økt pasientsikkerhet, og er bedre pasientbehandling. Dette kan oppfattes som nok en «sekretæroppgave» eller oppgaveglidning, men etter vårt syn er dette bedre pasientbehandling. Det må også presiseres at dette ikke er et stort antall pasienter, men et lite fåtall, der mistanken om kreft er spesielt stor, og hvor det haster.

Informasjon til aktuelle tømmingsregime finner du her, slik at det kan skrives ut direkte fra nettet.

I tillegg vil alle legekontor i Vestfold motta tømmingsregimet på papir, sammen med denne info, slik at man kan kopiere denne opp for utdeling om noen ønsker dette.

Med håp om bedret samarbeid, til våre felles pasienters beste.

Informasjon om pakkeforløpet for tykk- og endetarmskreft