HELSENORGE
Praksisnytt

Nedleggelse av analysen aktivert protein C-resistens (APCR) fra 1. mars

Aktivert protein C resistens kan bestilles som ledd i utredning for arvelig trombosetendens/etter gjennomgått trombose.

blodprøver
Illustrasjonsfoto: Morten Rakke

​APCR er en indirekte prøve for faktor V Leyden genmutasjon som medfører økt risiko for venøs tromboembolisme. 

I en europeisk befolkning er 3-7 % heterozygote for mutasjonen og 0,02-0,13 % homozyogote.  Heterozygote har 5-10 ganger økt risiko for trombose sammenliknet med en normalbefolkning, mens homozygote har 50-100 ganger økt risiko. Oftest bestilles APCR/faktor V Leyden mutasjon sammen med flere andre analyser, som protein C og protein S, antitrombin og protrombinmutasjon. Faktor V Leyden mutasjon er imidlertid den vanligste årsaken til arvelig økt trombosetendens (ca. 50 %).

Det anbefales nå å påvise mutasjonen direkte ved PCR-teknikk fremfor å analysere APCR. Fra 1. mars legger vi derfor ned APCR-analysen. Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold jobber med å etablere faktor V Leyden mutasjonsanalyse ved SiV, men inntil videre må analysen videresendes til Oslo Universitetssykehus, seksjon for hemostase og trombose

Hemostaseanalyser, Oslo universitetssykehus (PDF)

Der kan man velge å bestille en meny for trombofiliutredning eller enkeltanalyser.