HELSENORGE
Praksisnytt

Ny analysemetode for vitamin D og kortere svartid

Fra 9.mars 2018 gikk sentrallaboratoriet over til å analysere 25-OH vitamin D med en immunologisk metode på vår automasjonslinje (fra Roche).
Blodprøve

Tidligere har sentrallaboratoriet analysert vitamin D med en metode som kombinerer væskekromatografi og massespektrometri (LC-MS/MS), som er mer arbeidskrevende og i mindre grad automatisert.  Fastlegene har merket dette ved at vitamin D-svarene typisk har kommet minst et døgn senere enn de øvrige svar fra sentrallaboratoriet.  

Metodesammenlikning viser godt samsvar mellom de to metodene og anbefalt område er uendret (50-125 nmol/L). 

Metodeendringen innebærer at fastleger ikke lenger må ta et ekstra rør til analysen og at dere vil få raskere svar på 25-OH vitamin D. Omleggingen innebærer også at vi frigjør kapasitet på vårt LC-MS/MS-instrument, slik at vi kan utføre analyse av metylmalonsyre (MMA) og homocystein mer enn en gang per uke.  Vi vil også vurdere å utvide analyserepertoaret på LC-MS/MS-instrumentet. 

Ikke bestill uten klinisk indikasjon

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å minne om at vitamin D ikke bør bestilles uten klinisk indikasjon. Ved våre breddegrader bør de aller fleste av oss ta tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret, for eksempel i form av tran eller tabletter. Måling av vitamin D er da ikke indisert.

Ved påvist vitamin D-mangel og påbegynt substitusjonsbehandling har det normalt ingen hensikt å gjenta måling av vitamin D før etter 3-6 måneder på grunn av lang halveringstid.