Praksisnytt

Ny cøliakianalyse tilgjengelig fra 1. mars 2022: Deamidert gliadin IgG

Serologiske tester har en viktig plass i cøliakidiagnostikk. Til nå har sentrallaboratoriet tilbudt Transglutaminase (tTG) IgA, som har høy sensitivitet og spesifisitet for diagnosen cøliaki.

Helle B. Hager, avdelingsoverlege ved sentrallaboratoriet
Publisert 09.03.2022
blodprøve
​Analysen er imidlertid uegnet hos pasienter med IgA-mangel og den har relativt lav sensitivitet hos små barn. Deamidert gliadin IgG er en bedre analyse hos disse pasientgruppene. Når både Transglutaminase (tTG) IgA og Deamidert gliadin IgG analyseres, er den samlede sensitivitet og spesifisitet for cøliaki meget høy, også hos de yngste barna og hos personer med IgA-mangel. 

Cøliakianalysepakkene vil fra nå av ha følgende innhold:

  • ​Cøliakidiagnostikk: Transglutaminase (tTG) IgA, Deamidert gliadin IgG og IgA
  • Cøliakioppfølging: Transglutaminase (tTG) IgA og Deamidert gliadin IgG 

Hvis Deamidert gliadin IgG er forhøyet hos små barn eller hos pasienter med IgA-mangel, anbefales det at  pasienten henvises til gastroskopi for tarmbiopsi.

Deamidert gliadin IgG har litt lavere spesifisitet for cøliaki enn IgA-antistoff mot transglutaminase. Positiv test bør derfor tolkes med forsiktighet hvis antistoff mot Tranglutaminase (tTG) IgA samtidig er negativ og pasienten ikke har IgA-mangel og er over 3 år. Vurder da å supplere utredningen med HLA-typing for HLA-DQ2 og HLA-DQ8 før ev. henvisning til gastroskopi. Ved riktig vevstype og høyt Deamidert gliadin IgG-titer styrkes mistanken om cøliaki, og pasienten bør henvises til gastroskopi.