HELSENORGE
Praksisnytt

Ny instrumentering og automatisering på laboratoriet

Sentrallaboratoriet har de siste tre årene arbeidet intenst med planlegging, anskaffelse og implementering av en laboratorieautomasjonslinje.

prøverør
Bildet viser fra øverst: gammelt 4 mL sererumrør, nytt 5 mL serumrør, gammelt rør til PTH og nytt rør til PTH

Dette innebærer at preanalysemoduler, analyseinstrumenter og en kjøleenhet er knyttet sammen ved hjelp av en båndløsning. Blodprøverørene vil dermed bevege seg mellom de ulike enhetene i laboratoriet uten at menneskehender er involvert.

Automatiseringen innebærer:

 • Færre manuelle steg i håndteringen av blodprøvene og dermed kortere svartider (spesielt for etterbestillinger i IHR)
 • Bredere analyserepertoar 24 timer i døgnet
 • Endring i analysemetoder og derfor nye referanseområder
  for en rekke analyser
 • Nye prøverør

Endringer i analysemetoder og referanseintervaller

 • Som følge av overgang til nye analysemetoder vil enkelte komponenter få en justering/endring av referanseområdet. Dette gjelder særlig for antistoffbaserte metoder som benyttes for blant annet hormoner og cancermarkører. Her kan metoder fra ulike produsenter gi svært forskjellige resultater.
 • Konsentrasjonsendring som finner sted i tidsrommet hvor skiftet av målesystemer skjer, må tolkes med forsiktighet.En fullstendig liste over hvilke analyser det gjelder, sammenmed nytt referanseområde kan du finne her

Større serumrør innføres

 • 5 mL serumrør erstatter dagens 4 mL serumrør. Endringen gjør at man som oftest trenger færre serumrør ved prøvetakingen enn tidligere. 4 mL serumrør kan fortsatt benyttes i en overgangsfase.
 • Nye rør til analyse av PTH (EDTA-gelrør med hvit kork).
 • Papirrekvisisjonen vil i en mellomfase ikke være oppdatert i forhold til hvor mange serumrør som behøves. Analysegruppe 1 og 2 (se rekvisisjonens bakside) kan fra 16.oktober tas på ett og samme serumrør.
 • IHR (elektronisk rekvirering) vil være oppdatert slik at man benytter det antall etiketter som skrives ut.
 • Den elektroniske bestillingslisten for prøvetakingsutstyr vil oppdateres, slik at det leveres 5 mL serumrør ved bestilling av serumrør. De som har hentetjeneste fra SiV, vil i slutten av november få utlevert nye stativ for blodprøver slik at prøvene kan settes direkte på automasjonslinjen for analysering. Nærmere informasjon om dette kommer senere.