HELSENORGE
Praksisnytt

Ny og felles analyseoversikt

Laboratoriene ved Sykehuset i Vestfold er stolte av å kunne publiserer en felles og samlet analyseoversikt for analyser som utføres av sentrallaboratoriet med blodbank, mikrobiologisk avdeling og patologiavdelingen. 

skjermbilde av anlyseoversikten
Analysene er sortert alfabetisk på tvers av fagområdene, uavhengig av hvilket laboratorium som utfører analysen.  En god søkefunksjon gjør det raskt og enkelt å finne de analyser/undersøkelser man er på jakt etter. 

​Analyseoversikten har en visuell og moderne visning med tekst og bilder.

Sortert alfabetisk på tvers av fagområdene

Analysene er sortert alfabetisk på tvers av fagområdene, uavhengig av hvilket laboratorium som utfører analysen.  En god søkefunksjon gjør det raskt og enkelt å finne de analyser/undersøkelser man er på jakt etter.  

Både bioingeniører og leger fra laboratoriene har bidratt med å skrive og kvalitetssikre innholdet.

Analyseoversikten inneholder blant annet opplysninger om:

  • indikasjon
  • tolkning av resultat
  • prøvetaking
  • valg av prøvebeholder
  • svartider
  • oppbevaring og holdbarhet av prøven
  • hva analysen heter i IHR (analysesøk)


Hvor finner du analyseoversikten?

Analyseoversikten er publisert på SiVs nettsider

Snarvei til analyseoversikten er:

www.siv.no/analyseoversikten

Analyseoversikten ligger også lenket til IHR under «Henvisningsstøtte» (uttrekksmeny i venstre bildekant)

Feil og mangler? - gi oss tilbakemelding

Vi er takknemlig for tilbakemeldinger på eventuelle feil, mangler og forbedringer, slik at analyseoversikten kan være et nyttig verktøy for gode laboratorietjenester. Gi tilbakemelding på e-post til brukerkontakt.lab@siv.no