HELSENORGE
Praksisnytt

Ny og forbedret analyseliste for laboratoriene ved SiV

Etter at analyselisten har vært utilgjengelig siden august 2020 grunnet et dataangrep, har laboratoriene nå etablert en ny og forbedret analyseliste.

laboratorie

Analyselisten gir oversikt over analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, mikrobiologi, patologi og immunologi og transfusjonsmedisin.

Gå til den nye analyselisten her

Analyselisten inneholder veiledning om:

 • prøvetagning
 • prøvemateriale
 • prøvetagningsutstyr
 • oppbevaring
 • transport og
 • referanseområder.
 • Utstyr kan også bestilles gjennom løsningen.

Analysene er sortert under de fire fagområdene, men det er en felles søkefunksjon slik at analysene kan søkes opp på tvers av fagene. I tillegg til å søke, kan man trykke på en bokstav i bokstavrekken for å se hvilke analyser som ligger der.

Bioingeniører og leger fra laboratoriene har bidratt til å kvalitetssikre innholdet, som også inneholder laboratoriemedisinsk rådgivning. Det planlegges at mer informasjon skal legges inn etter hvert, slik at dette blir en komplett laboratoriehåndbok. I løpet av våren vil analyselisten også bli tilgjengelig som en egen mobilapp.

Analyselisten inneholder blant annet opplysninger om

 • indikasjon 
 • prøvetaking 
 • prøvetakingsutstyr med bilder
 • tolkning av resultat
 • svartider
 • oppbevaring og holdbarhet av prøven 
 • hva analysen heter i IHR (analysesøk)

For å bestille prøvetakingsutstyr, trykk «Bestill utstyr» øverst i høyre hjørne, kommer man direkte til bestillingslisten for prøvetakingsutstyr.

Analyselisten finner du på siv.no/laboratorietjenesterog i IHR under «Henvisningsstøtte» (uttrekksmeny i venstre bildekant).

Gi oss tilbakemelding

Vi er takknemlig for tilbakemeldinger om eventuelle feil, mangler og forslag til forbedringer.

Send mail til brukerkontakt.lab@siv.no  eller ring telefon 9096 3999 og du kommer i kontakt med  laboratorierådgiverne ved SiV.