HELSENORGE
Praksisnytt ­– informasjon til primærhelsetjenesten

Ny spørrespalte for kommunehelsetjenesten

Det er opprettet en kanal for spørsmål og innspill fra sykepleiere ved SiV og i kommunene i Vestfold, vedrørende samhandling på pleie- og omsorgsnivå.

Du finner den nye spalten på www.siv.no, under Samhandling – For kommunehelsetjenesten – Ofte stilte spørsmål fra kommunehelsetjenesten.

Her kan det stilles spørsmål som angår samhandling. For eksempel informasjonsflyt, PLO-meldinger, hospitering, kompetanseheving og andre temaer som gjelder samhandling.

Kontaktinformasjon

Spørsmål og innspill kan sendes inn til mariann.lund@siv.no

Gå til siden for kommunehelsetjenesten