HELSENORGE
Praksisnytt

Ny tverrfaglig amputasjonspoliklinikk

Fastlegen kan nå henvise pasienter med komplekse problemstillinger vedrørende amputasjon til et tverrfaglig amputasjonsteam for å avklare videre forløp ved en engangs poliklinisk konsultasjon.

Rehabilitering amputert bein

Målet er å bidra til at pasienten får en koordinert oppfølging, på best egnet sted og mest hensiktsmessig omsorgsnivå.

 
 Målgruppen er pasienter: 

  • Som har sår-/stumpproblematikk etter amputasjon som ikke er klare for protesetilpasning og som ikke har fått et optimalt tilbud om rehabilitering, hverken i spesialisthelsetjeneste eller kommune

  • hvor rehabiliteringspotensiale har forandret seg etter amputasjon

  • som venter på amputasjon eller der amputasjon ikke er avklart

  • som har problemer med stumpen lang tid etter amputasjon

  • hvor helse og omsorgstjenesten i kommunen har behov for avklaring eller rådgivning i forhold til rehabilitering, sår, reamputasjon, stumpproblemer eller indikasjon for amputasjon.

Tydelig og samordnet informasjon

Denne pasientgruppen får ofte infeksjoner og har hyppige reinnleggelser. Rehabiliteringsprosessen, protesebruk og leddutslag kan optimaliseres. Pasienten har konsultasjoner både hos fastlegen, i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Pasient og pårørende har behov for tydelig og samordnet informasjon, samt tverrfaglig beslutningsstøtte for å kunne foreta samvalg. Helsepersonell som er involvert i behandling og oppfølging har behov for veiledning og opplæring.

Pasientforløp

Tverrfaglig amputasjonsteam inngår som et tilbud i pasientforløp for benamputasjon, hvor kirurgisk klinikk har det overordnede ansvaret. Det tverrfaglige teamet består av karkirurg, ortoped, fysioterapeut, ortopediingeniør, sykepleier fra sårpoliklinikk og lege fra klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, kysthospitalet.

Hvis pasienten har kommunale tjenester inviteres også representanter derfra, samt pårørende til konsultasjonen. Nytt i pasientforløpet er også at alle pasienter som amputeres blir henvist til klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, kysthospitalet for vurdering av rehabiliteringspotensialet.

Henvisning

Digital henvisning sendes til kirurgisk avdeling.
Se oversikt over digitalt henvisingsregister her