Nye analyser for utredning av påvist vitamin B12-mangel

Praksisnytt

Fra 4. juni tilbyr sentrallaboratoriet to nye analyser: antistoffer mot intrinsisk faktor og parietalceller. Disse analysene er nyttige ved påvist vitamin B12-mangel , differensiering av pernisiøs anemi fra andre megaloblastære anemier og utredning av atrofisk gastritt og autoimmun polyendokrinopati .

illustrasjonsbilde
 

Det er viktig å utrede årsaken til påvist vitamin B12-mangel med mindre den er åpenbar, som for eksempel at pasienten er veganer eller har gjennomgått ventrikkeloperasjon og ikke tar tilskudd.

20-50 % av vitamin B12-mangel hos voksne skyldes pernisiøs anemi, en autoimmun atrofisk gastritt som ødelegger syntesen av intrinsisk faktor (IF), nødvendig for normalt opptak av vitaminet i tynntarmen. Pasienter med andre autoimmune sykdommer vil ha økt risiko for pernisiøs anemi. Antistoffer mot IF har høy positiv prediktiv verdi for autoimmun atrofisk gastritt og positiv prøve indikerer behov for livslang vitamin B12-substitusjon (tabletter eller injeksjoner). Sensitiviteten er imidlertid lav, bare 40-60 % av pasienter med pernisiøs anemi vil ha positiv test.

Ved å legge til antistoffer mot parietalceller, økes sensitiviteten til ca. 70 %. Antistoffer mot parietalceller kan påvises hos noen eldre og hos personer med andre autoimmune sykdommer også uten at de har autoimmun atrofisk gastritt. Hvis slike antistoff påvises og det samtidig er påvist sikker vitamin B12-mangel, er pernisiøs anemi meget sannsynlig.

Atrofisk gastritt, og dermed vitamin B12-mangel, kan også ses ved ikke-immunologisk betingede årsaker. For å bekrefte dette må det gjøres gastroskopi.

Se mer informasjon om analysene i analyseoversikten

Analysene finnes på ny papirrekvisisjon som snart distribueres. Har du en gammel rekvisisjon, legg til analysen(e) under «andre analyser».

Nye anbefalinger for utredning og behandling av vitamin B12-mangel
Vitamin B12-mangel kan gi svært varierende symptomer, men de klassiske symptomer er megaloblastær anemi, glositt (betennelse i tungen) og nevrologiske symptomer.

I dag utredes mange pasienter på grunn av uspesifikke symptomer, og ofte før de har utviklet anemi eller andre alvorlige symptomer. Fordi det ikke finnes én gullstandardanalyse, kan diagnosen være vanskelig.

En arbeidsgruppe nedsatt av Norsk selskap for hematologi, bestående av blant annet hematolog Emil Nyquist ved SiV og avdelingsoverlege på sentrallaboratoriet, Helle Borgstrøm Hager,  har ønsket å gi anbefalinger  for utredning og behandling av vitamin B12-mangel hos voksne.

 Anbefalingene inkluderer to flytdiagrammer som anbefales å bruke ved henholdsvis lav og høy pretestsannsynlighet for mangel.