Nye anbefalinger angående blodprøver i svangerskapet

«Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen» ble oppdatert 05.07.2018 og medfører følgende endringer når det gjelder blodprøver i svangerskapet:
• Blodtyping og antistoffscreening kan tas ved første konsultasjon (uke 6-12).

Illustrasjonsbilde av blodprøver
 

I «Veileder for transfusjonsmedisin» utgitt av Helsedirektoratet står det imidlertid at første prøve skal tas i svangerskapsuke 12 – 16. Dette ble bestemt fordi man mente at eventuelle irregulære blodtypeantistoff hos den gravide ville påvises lettere jo lengre ut i svangerskapet prøven tas. Fagmiljøet innen transfusjonsmedisin har nå diskutert dette på nytt, og ut fra erfaringer fra andre land har man besluttet at første prøve kan tas i første trimester. Dette vil bli endret også i «Veileder for transfusjonsmedisin».

  • Alle gravide bør måle ferritin før uke 16 og jerntilskudd bør gis hvis ferritin er under 70 µg/L  fra uke 18-20.
  • Alle gravide bør tilbys test for hepatitt B med undersøkelse av HBsAg og anti-HBcore under svangerskapet. Prøven bør tas sammen med prøver for HIV og syfilis ved første konsultasjon.

Vi endrer derfor i IHR slik at analysegruppen for gravide endrer navn fra «..uke 12-16» til «Gravid, 1.prøve». Hepatitt B rekvireres automatisk sammen med HIV-syfilis. Ferritin må man selv påse at rekvireres, da legekontor har forskjellige rutiner på hvor man ønsker at denne skal undersøkes.