Praksisnytt

Nye, diagnosespesifikke pakkeforløp

15. februar ble det innført tre diagnosespesifikke pakkeforløp for psykisk helse og rus. De nye pakkeforløpene er:

Behandler og pasient i samtale

Ved henvisning av slike problemstillinger bør henviser sjekke opp anbefalingene som ligger i veilederne for disse pakkeforløpene. Disse er tilgjengelig enten man bruker henvisningsinformasjonen som ligger på siv.no, via NEL, eller på helsedirektoratet.no.

Tilsvarende er det viktig å benytte de generelle henvisningsveilederne ved
henvisning til pakkeforløpene for psykiske lidelser voksne, psykiske lidelser barn og unge, og rusbehandling. Alle henvisninger til psykisk helse og rus er altså nå en henvisning til et pakkeforløp, og det er viktig at vi som henvisere blir vant til å slå opp i veilederne for pakkeforløpene for å sikre tilstrekkelig kommunikasjon og informasjon.