HELSENORGE
Praksisnytt

Nye elektroniske henvisningsadresser

Fra 2018 er Søndre Vestfold DPS og Nordre Vestfold DPS slått sammen til DPS Vestfold. Det er ett felles henvisningsmottak, med ny elektronisk henvisningsadresse:

Dame som hopper ute