Praksisnytt

Nye kriterier for testing av SARS-CoV-2 / covid-19

Det er prekær mangel på testutstyr og laboratoriereagenser. Fra og med i dag har SiV innført strengere indikasjon for testing for covid-19.

koronavirus

​Testing skal nå kun utføres ved følgende problemstillinger:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon (minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet) med behov for innleggelse 
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon 
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19

Ved akutt luftveisinfeksjon hos helsepersonell skal  vedkommende ikke gå på jobb og bør holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet;

Ved mistanke om covid-19 hos spesielt sårbare grupper kan fastlege eller legevakt kontakte lege ved behandlingsansvarlig seksjon ved aktuelt sykehus for pasienter som er i et aktivt behandlingsforløp, eventuelt vakthavende overlege ved medisinsk avdeling for rådgivning.

Fra og med i dag prioriterer laboratoriets leger nøye rekvisisjonene og en rekke prøver inn til oss vil bli avvist. Situasjonen er den samme hos de fleste laboratorier i landet. Vi jobber med en overgangsordning for å bedre analysekapasiteten.