Praksisnytt

Nye papirrekvisisjoner for cytologi og histologi - nå med etiketter

Det skal nå tas i bruk en ny type papirrekvisisjon for «Cytologi» og «Histologi».  Gamle papirrekvisisjoner kastes så snart de nye rekvisisjonene tas i bruk.

frysesnitt patologen

De som rekvirerer via IHR fortsetter med dette, men bør ha nye papirskjemaer tilgjengelig som reserveløsning.

Benytt nye maler fra journalsystemet ditt

Rekvisisjonene har en annen utforming enn dagens rekvisisjoner. Nye maler fra journalsystemet må benyttes slik at pasient -og rekvirentopplysninger automatisk overføres til rekvisisjonen og etikettene. Malene er utarbeidet og distribueres av journalleverandørene.

Merk etikettene

De tre etiketter nederst på hvert skjema benyttes for navnemerking av prøvene. Samme rekvisisjon kan benyttes dersom det tas flere prøver av pasienten. Det er da viktig å merke etikettene slik at man kan skille prøvene fra hverandre. Etiketten leses manuelt og kan merkes for hånd med nummer eller lokalisasjon.

Hvordan får jeg de nye rekvisisjonene?

Det vil bli sendt ut en liten bunke nye rekvisisjoner til de som har hentetjeneste.

Rekvisisjonene blir også tilgjengelige via den ordinære bestillingslisten på siv.no.